• PEDAGOG SZKOLNY

     • Jeśli spotka Cię jakikolwiek  problem , zachęcam do korzystania z fachowej pomocy.

       

      ·      telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111 ) – jest to numer darmowy, pod którym można uzyskać pomoc i wsparcie w trudnych sprawach i sytuacjach. Pod ten numer można dzwoni (poniedziałek – niedziela) w godzinach 12.00 – 20.00

      ·        pomoc u konsultantów Helpline.org.pl dla młodych internautów


      Bezpłatny kontakt za pomocą:

      ·        telefonu (0800-100-100) można dzwonić (poniedziałek – piątek)  w godz. 12.00- 18.00

      ·     telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116111 –bezpłatny , anonimowy telefon     czynny 7 dni w tygodniu od godziny 12 do 2 w nocy.

      ·        dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800121212

      ·        telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci   800100100


      PORADNIA PSYCH. – PED.  W NIDZICY – 896253139  ul. Wyborska 12

       

      Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.
      Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, policja, ośrodki pomocysSpołecznej, sądy rodzinne, placówki opiekuńczo – wychowawcze).

       

      Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

       

      Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

      1.   Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,

      2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców
      i nauczycieli,

      3.   Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,

      4.   Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

      5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

       

      Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

      Najczęściej poruszane problemy to:

      - trudności w nauce

      - brak akceptacji przez grupę rówieśniczą

      - kłopoty osobiste i rodzinne

      - niska samoocena

      - potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności

      - okres dojrzewania

       

       

                                             KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

       

      PAMIETAJ, JEŚLI KTOŚ DOKUCZA CI, OBRAŻA, NĘKA LUB OŚMIESZA ZA

      POSREDNICTWEM INTERNETU  lub w inny sposób -MASZ PRAWO SIĘ BRONIĆ! WAŻNE ABYŚ POWIEDZIAŁ O TAKIEJ SYTUACJI ZAUFANEJ OSOBIE DOROSŁEJ –RODZICOM, WYCHOWAWCY CZY SZKOLNEMU PEDAGOGOWI.

       

      Zachęcam Państwa do korzystania z porad i konsultacji u pedagoga szkolnego. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie rozwiązać najtrudniejsze sprawy i problemy.  Sprawmy, aby w tak trudnych czasach nasze dzieci czuły się  bezpiecznie.

       

         

                       

       

      pedagog  Małgorzata Zembrzuska