• NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE

   WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE NA STRONIE

   snm.instytutbs.eu 

    • Aktualności

       • Konkurs na Kartkę Walentynkową

       • 15.02.2019
       • Jak co roku, 14 lutego rozstrzygnięto konkurs plastyczny na na Kartkę Walentynkową. Udział wzięło 13 uczniów. Wyróżniono trzy pracez klas IV-VII SP:
        Alicja Wawrowska kl. VI
        Wiktoria Bojarska kl. VI
        Dominika MIecznikowska kl. VIII
        oraz jedną pracę z klasy III SP - Karolina Sarbiewska.

        Wyróżnione osoby otrzymały kalendarze na 2019 rok, a pozostali uczestnicy lizaki w kształcie serc.

       • Czytaj więcej
       • Zdrowe kanapki w przedszkolu

       • 11.02.2019
       • W naszej szkole propagujemy prawidłowe i przede wszystkim zdrowe odżywianie się. Dlatego też nasze przedszkolaki podjęły wielkie wyzwanie, robiąc pyszne kolorowe czyli zdrowe kanapki.

        Zanim jednak do tego przystąpiły dowiedziały się jakie produkty należy jeść żeby być zdrowym, dlaczego musimy się zdrowo odżywiać.

       • Czytaj więcej
       • WYZWANIE POLONISTYCZNE dla klas IV-VII

       • 07.02.2019
       • WYZWANIE POLONISTYCZNE dla klas IV-VII

        1.Przeczytaj jakąś książkę dla przyjemności..

        2.Dowiedz się więcej na temat wybranego polskiego pisarza.

        3.Jeśli to możliwe obejrzyj ekranizację wybranej książki.

        4.Porozmawiaj z rodziną na temat zainteresowań czytelniczych i przeczytanych książek.

        5.Kup komuś ciekawą książkę w ramach prezentu na jakąś okazję.

       • Czytaj więcej
       • "Na Olimpie” – projekt mitologiczny

       • 07.02.2019
       • ,, Na Olimpie” – projekt mitologiczny 18.01.2019r.

        Niecodzienna lekcja języka polskiego miała miejsce w naszej szkole. Tego dnia do krainy mitów przenieśli się uczniowie klasy 5, którzy w ramach lekcji powtórzeniowej wcielili się w rolę wybranego bohatera mitologii greckiej.

        Uczniowie pod opieką nauczyciela postanowili odwiedzić najmłodszych kolegów, klasę I i II.

       • Czytaj więcej
  • O nas

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
    • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie

    • Szkoła w Janowie została zbudowana w 1938 roku przy udziale lokalnego społeczeństwa i Jednostki Wojskowej w Modlinie.
     Pierwotna jej nazwa brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna trzeciego stopnia im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a jej kierownikiem został Henryk Burdyński.
     Podczas okupacji niemieckiej, od września 1939 r. do stycznia 1945 r. w budynku szkoły kwaterowało wojsko niemieckie i mieściła się w nim Podoficerska Szkoła Piechoty. W tym czasie prawie całkowicie zniszczone zostały meble, wyposażenie oraz biblioteka.
     Po wyzwoleniu Janowa spod okupacji niemieckiej (18-I-1945 r.), pomimo licznych trudności, szkoła niezwłocznie rozpoczyna swoją działalność (luty 1945r.). Kierownictwo nad placówką sprawuje w tych latach Piotr Dylewski. Stopniowo remontowano budynek szkolny i na nowo kompletowano jego wyposażenie.
           Od momentu wznowienia swej pracy, Publiczna Szkoła w Janowie, prowadzi akcję dożywiania dzieci i włącza się w akcję likwidowania analfabetyzmu. W latach 1946 – 1949 prowadzone były tu Kursy Oświaty dla Dorosłych, a w roku szkolnym 1948/1950 istniał kurs dla analfabetów i Zespół Dobrego Czytania. Od 1949 r. funkcjonuje nowa nazwa: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego. Funkcję kierownika obejmuje Adam Dec. W latach 1950 – 1951 w murach naszej placówki działa także Szkoła Podstawowa dla Pracujących, zaś od roku 1961 do 1962 - Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Od 1960 r. do 1978 r. szkołą kieruje Włodzimierz Pasymowski. 15 grudnia 1984r. patronem szkoły zostaje ustanowiony Władysław Broniewski..
     Od 16-XI-1978 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Janowie był mgr Krzysztof Komorowski. W latach 1980-1983 szkoła zostaje rozbudowana, w wyniku czego przybywa sala gimnastyczna i trzy izby lekcyjne. Od 1997 r. nasza szkoła należy do grona szkół promujących zdrowie, a 7 października 2003 r. oficjalnie otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Do swego pierwotnego imienia placówka powróciła 1 czerwca 1991 r., kiedy to przywrócono jej imię Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Po reformie oświaty w 1999 r. w budynku szkoły powstaje Gimnazjum, co w połączeniu ze Szkołą Podstawową tworzy Zespół Szkół. Fakt ten spowodował konieczność dalszej rozbudowy i remontu , które miały miejsce w 2002 roku i których efektem jest powiększenie gmachu szkolnego o nowe pracownie (w tym dwie informatyczne) i zmodernizowanie sali gimnastycznej.
             W 2006 r. Dyrektorką szkoły wyłonioną w drodze konkursu zostaje mgr Grażyna Obrębska. W ciągu niecałych dwóch lat piastowania urzędu, przeprowadziła gruntowny remont klas i innych pomieszczeń szkolnych.
     Obecnie szkoła liczy sobie 180 uczniów, 15 członków kadry pedagogicznej, 6 pracowników administracji i obsługi.
     Tradycje szkoły sięgają czasów przedwojennych i są pielęgnowane poprzez różnego rodzaju uroczystości, które podkreślają jej związki z przeszłością i z lokalnym społeczeństwem.