• Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
   26 czerwca 2020

            Odbiór świadectw i spotkania z wychowawcami klas odbędą się 26 czerwca w określonych godzinach. Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem oraz o zastosowanie się do niego.

   KLASA

   GODZINA WEJŚCIA DO BUDYNKU

   WEJŚCIE

   MIEJSCE ROZDANIA ŚWIADECTW

   I

   8.30

   Główne wejście

   Sala nr 13

   II

   11.30

   Drzwi przy sali gimnastycznej

   Sala gimnastyczna

   III

   9.00

   Główne wejście

   Sala nr 12

   IV

   9.30

   Główne wejście

   Sala nr 3

   V

   10.00

   Główne wejście

   Sala nr 8

   VI

   10.00

   Drzwi przy sali gimnastycznej

   Sala gimnastyczna

   VII

   8.00

   Główne wejście

   Sala nr 18

   VIII

   8.00

   Drzwi przy sali gimnastycznej

   Sala gimnastyczna

     

   WAŻNE!     

   1. Rodzice uczniów proszeni są o przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz o przybycie do szkoły w maseczkach.
   2. Rodzice uczniów klasy I i II proszeni są o pozostanie na świetlicy szkolnej – dzieci same odbiorą świadectwa.
   3. W przypadku, gdy świadectwa nie będzie można odebrać 26 czerwca, istnieje możliwość odbioru  w dniach 29-30 czerwca oraz od 3 sierpnia w sekretariacie szkoły.
   4. Informujemy, że od 1.07. do 31.07. budynek szkoły będzie zamknięty.

    

   Dyrektor szkoły
   Grażyna Obrębska

    

   Uczniowie klasy VIII oprócz podręczników i książek zobowiązani są do oddania kluczy od szafek w szatni.

    

   Grafika przedstawiająca dziewczynkę siedzącą przy komputerze. Obok napis do 26 czerwca przedłużamy kształcenie na odległość.Rozporządzenie podpisane.

   Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca

    

   Informacja dla uczniów klasy ósmej

    

                           Informuję, że z dniem 25 maja 2020 roku dla uczniów klasy ósmej prowadzone będą zajęcia dydaktyczne z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 – 13.30 w trzech grupach:

   I grupa- uczniowie z numerem w dzienniku od 1-6;

   II grupa – nr 7-11;

   III grupa – nr 12-16.

               Udział w zajęciach jest dobrowolny. Dojazd uczniów na zajęcia we własnym zakresie.

               W dniach 29.05.2020r. oraz 5.06.2020r. w godzinach od 8.00 – 13.00 będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły z nauczycielami wszystkich przedmiotów.

               9.06.2020r. o godzinie 9.00 dobędzie się na sali gimnastycznej spotkanie uczniów z dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy oraz nauczycielem z doradztwa zawodowego. Na spotkaniu zostaną omówione min procedury związane z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego.

   Informacja dla uczniów klas IV-VII

    

               Informuję, że od dnia  1 czerwca do 17 czerwca  2020 roku w godzinach od 8.00 do 12.00 uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

   Dojazd uczniów na zajęcia we własnym zakresie.

                                                                             Dyrektor Szkoły
   /-/Grażyna Obrębska

    

    

    

    

   11Szanowni Państwo,

   W uzgodnieniu z dyrektorami szkół podjąłem decyzję o nieotwieraniu oddziałów przedszkolnych w naszej gminie z dniem 6 maja 2020 r. Decyzja podyktowana jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i ich rodzin oraz opiekunów ale także niemożnością spełnienia wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

   Z poważaniem
   Wójt Gminy Janowo
   /-/Grzegorz Napiwodzki

    

    

    

    

   Z troską o uczniów i rodziców urachamiamy e-learning - nauczanie przez internet.
   Wszelkie informacje znajdują się 
   TUTAJ (kliknij, aby przejść do strony)

   Rodzice mogą się zalogować do portalu Librus Rodzina
   TUTAJ

    

   PLAN E-LEKCJI

    

    

   INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

    

    

    

    

    

   NASZA SZKOŁA ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA NA DESKACH TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE!

    

    

    

   NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE

   WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE NA STRONIE

   snm.instytutbs.eu 

    • Aktualności

       • Stypendia Nidzickiego Funduszu Lokalnego 2020/2021

       • 08.08.2020
       • Serdecznie zapraszamy!

        SPONSORZY:

        Stypendia Nidzickiego Funduszu Lokalnego 2020/2021

        Nidzicki Fundusz Lokalny zaprasza aktywną młodzież z powiatu nidzickiego

        do składania aplikacji w ramach Programów Stypendialnych:

        Program Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości adresowany do aktywnych:

        - absolwentów Programu Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości

       • Czytaj więcej
       • Nowiny Janowskie

       • 15.07.2020
       • Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem gazetki szkolnej Nowiny Janowskie, który znajduje się w zakładce e-gazetka.

        Redakcja gazetki

        Nowiny Janowskie

       • Wolontariat

       • 14.07.2020
       • Wolontariusze, którzy są tegorocznymi absolwentami naszej szkoły otrzymali dyplomy uznania podpisane przez Wójta Gminy Janowo- Pana Grzegorza Napiwodzkiego i Dyrektora Szkoły- Panią Grażynę Obrębską. Uczniowie dzielili naukę, wolny czas z pracę społeczną w Szkolnym Klubie Młodego Wolontariusza, działającym prze Zespole Szkół im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie w latach 2017- 2020.

       • Czytaj więcej
       • Szkoła Dialogu

       • 13.07.2020
       • 17 kwietnia 2020 roku ponad dwutysięczna internetowa publiczność uczniów i uczennic Szkoły Dialogu, ich nauczycielek i nauczycieli, a także osób wspierających Forum z całej Polski i świata obejrzała #GalęOnline. Tym wyjątkowym wydarzeniem organizatorzy postanowili uczcić i uhonorować pracę uczestniczek i uczestników zeszłorocznej edycji programu, a także szkoły które kontynuują swoje zaangażowanie w przywracanie żydowskiej historii swoich miejscowości.

       • Czytaj więcej
       • Pożegnanie VIII klasy

       • 14.07.2020
       • Dnia 26 czerwca 2020 roku odbyło się nietypowe i zarazem wyjątkowe zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

        Ostatni raz spotkaliśmy się w murach naszej szkoły z klasą VIII, bez uroczystej akademii, rzewnego pożegnania z młodszymi uczniami szkoły.

        Kameralne spotkanie odbyło się w maseczkach, rękawiczkach i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

       • Czytaj więcej
  • O nas

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
    • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie

    • Szkoła w Janowie została zbudowana w 1938 roku przy udziale lokalnego społeczeństwa i Jednostki Wojskowej w Modlinie.
     Pierwotna jej nazwa brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna trzeciego stopnia im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a jej kierownikiem został Henryk Burdyński.
     Podczas okupacji niemieckiej, od września 1939 r. do stycznia 1945 r. w budynku szkoły kwaterowało wojsko niemieckie i mieściła się w nim Podoficerska Szkoła Piechoty. W tym czasie prawie całkowicie zniszczone zostały meble, wyposażenie oraz biblioteka.
     Po wyzwoleniu Janowa spod okupacji niemieckiej (18-I-1945 r.), pomimo licznych trudności, szkoła niezwłocznie rozpoczyna swoją działalność (luty 1945r.). Kierownictwo nad placówką sprawuje w tych latach Piotr Dylewski. Stopniowo remontowano budynek szkolny i na nowo kompletowano jego wyposażenie.
           Od momentu wznowienia swej pracy, Publiczna Szkoła w Janowie, prowadzi akcję dożywiania dzieci i włącza się w akcję likwidowania analfabetyzmu. W latach 1946 – 1949 prowadzone były tu Kursy Oświaty dla Dorosłych, a w roku szkolnym 1948/1950 istniał kurs dla analfabetów i Zespół Dobrego Czytania. Od 1949 r. funkcjonuje nowa nazwa: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego. Funkcję kierownika obejmuje Adam Dec. W latach 1950 – 1951 w murach naszej placówki działa także Szkoła Podstawowa dla Pracujących, zaś od roku 1961 do 1962 - Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Od 1960 r. do 1978 r. szkołą kieruje Włodzimierz Pasymowski. 15 grudnia 1984r. patronem szkoły zostaje ustanowiony Władysław Broniewski..
     Od 16-XI-1978 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Janowie był mgr Krzysztof Komorowski. W latach 1980-1983 szkoła zostaje rozbudowana, w wyniku czego przybywa sala gimnastyczna i trzy izby lekcyjne. Od 1997 r. nasza szkoła należy do grona szkół promujących zdrowie, a 7 października 2003 r. oficjalnie otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Do swego pierwotnego imienia placówka powróciła 1 czerwca 1991 r., kiedy to przywrócono jej imię Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Po reformie oświaty w 1999 r. w budynku szkoły powstaje Gimnazjum, co w połączeniu ze Szkołą Podstawową tworzy Zespół Szkół. Fakt ten spowodował konieczność dalszej rozbudowy i remontu , które miały miejsce w 2002 roku i których efektem jest powiększenie gmachu szkolnego o nowe pracownie (w tym dwie informatyczne) i zmodernizowanie sali gimnastycznej.
             W 2006 r. Dyrektorką szkoły wyłonioną w drodze konkursu zostaje mgr Grażyna Obrębska. W ciągu niecałych dwóch lat piastowania urzędu, przeprowadziła gruntowny remont klas i innych pomieszczeń szkolnych.
     Obecnie szkoła liczy sobie 180 uczniów, 15 członków kadry pedagogicznej, 6 pracowników administracji i obsługi.
     Tradycje szkoły sięgają czasów przedwojennych i są pielęgnowane poprzez różnego rodzaju uroczystości, które podkreślają jej związki z przeszłością i z lokalnym społeczeństwem.

  • Biuletyn informacji publicznej