• Informacja dla uczniów klasy ósmej

    

                           Informuję, że z dniem 25 maja 2020 roku dla uczniów klasy ósmej prowadzone będą zajęcia dydaktyczne z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 – 13.30 w trzech grupach:

   I grupa- uczniowie z numerem w dzienniku od 1-6;

   II grupa – nr 7-11;

   III grupa – nr 12-16.

               Udział w zajęciach jest dobrowolny. Dojazd uczniów na zajęcia we własnym zakresie.

               W dniach 29.05.2020r. oraz 5.06.2020r. w godzinach od 8.00 – 13.00 będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły z nauczycielami wszystkich przedmiotów.

               9.06.2020r. o godzinie 9.00 dobędzie się na sali gimnastycznej spotkanie uczniów z dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy oraz nauczycielem z doradztwa zawodowego. Na spotkaniu zostaną omówione min procedury związane z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego.

   Informacja dla uczniów klas IV-VII

    

               Informuję, że od dnia  1 czerwca do 17 czerwca  2020 roku w godzinach od 8.00 do 12.00 uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

   Dojazd uczniów na zajęcia we własnym zakresie.

                                                                             Dyrektor Szkoły
   /-/Grażyna Obrębska

    

    

    

    

   11Szanowni Państwo,

   W uzgodnieniu z dyrektorami szkół podjąłem decyzję o nieotwieraniu oddziałów przedszkolnych w naszej gminie z dniem 6 maja 2020 r. Decyzja podyktowana jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i ich rodzin oraz opiekunów ale także niemożnością spełnienia wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

   Z poważaniem
   Wójt Gminy Janowo
   /-/Grzegorz Napiwodzki

    

    

   Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br.

   Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty 

    

    

    

   Z troską o uczniów i rodziców urachamiamy e-learning - nauczanie przez internet.
   Wszelkie informacje znajdują się 
   TUTAJ (kliknij, aby przejść do strony)

   Rodzice mogą się zalogować do portalu Librus Rodzina
   TUTAJ

    

   PLAN E-LEKCJI

    

    

   INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

    

    

    

    

    

   NASZA SZKOŁA ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA NA DESKACH TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE!

    

    

    

   NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE

   WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE NA STRONIE

   snm.instytutbs.eu 

    • Aktualności

       • Ćwiczenia korekcyjne i profilaktyczne dla wszystkich uczniów i nauczycieli w czasie wolnym od nauki.

       • 22.05.2020
       • Od 25 marca 2020 roku trwa nauka zdalna w szkołach. Jest to czas kiedy uczniowie nie uczęszczają do szkoły tylko kontaktują się z nauczycielami w możliwy sposób – zgodny z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej. W naszej szkole nauka opiera się głównie na kontaktach nauczyciela z uczniami poprzez komputer (internet) i telefon. Taki tryb nauki wymaga od obu stron, zarówno nauczyciela jak i ucznia, spędzania dużej ilości czasu przy komputerze. Jest to siedzący tryb pracy, który może powodować u niektórych osób znurzenie, bóle pleców czy zmęczenie oczu. Dlatego proponujemy dla wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, aby w wolnym czasie od nauki wykonywali ćwiczenia korekcyjne i profilaktyczne rozciągające ciało oraz ćwiczenia rozluźniające oczy. Uruchom linki:

       • Czytaj więcej
       • 24 Maja DZIEŃ PARKÓW NARODOWYCH

       • 21.05.2020
       • 24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Data nie jest przypadkowa – właśnie tego dnia w 1909 r powołano w północnej Szwecji pierwszy europejski park narodowy – Sarek. Miejsce dzikie i zachwycające swym alpejskim krajobrazem – ostrymi szczytami, wąskimi dolinami, lodowcami i rwącymi rzekami. W tym samym roku ustanowiono w Szwecji jeszcze 8 kolejnych parków narodowych.

       • Czytaj więcej
       • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych FILM 2.03.2020

       • 20.05.2020
       • REGULAMIN KONKURSU

       • 20.05.2020
       • REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYTYTONIOWYM DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII SZKOŁY PODSTAWOWOWEJ W JANOWIE

        I. Organizatorem Konkursu na plakat z hasłem antynikotynowym jest ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWIE

        II. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

        1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do przygotowania plakatu z hasłem antynikotynowym promującym zdrowy styl życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

       • Czytaj więcej
  • O nas

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
    • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie

    • Szkoła w Janowie została zbudowana w 1938 roku przy udziale lokalnego społeczeństwa i Jednostki Wojskowej w Modlinie.
     Pierwotna jej nazwa brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna trzeciego stopnia im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a jej kierownikiem został Henryk Burdyński.
     Podczas okupacji niemieckiej, od września 1939 r. do stycznia 1945 r. w budynku szkoły kwaterowało wojsko niemieckie i mieściła się w nim Podoficerska Szkoła Piechoty. W tym czasie prawie całkowicie zniszczone zostały meble, wyposażenie oraz biblioteka.
     Po wyzwoleniu Janowa spod okupacji niemieckiej (18-I-1945 r.), pomimo licznych trudności, szkoła niezwłocznie rozpoczyna swoją działalność (luty 1945r.). Kierownictwo nad placówką sprawuje w tych latach Piotr Dylewski. Stopniowo remontowano budynek szkolny i na nowo kompletowano jego wyposażenie.
           Od momentu wznowienia swej pracy, Publiczna Szkoła w Janowie, prowadzi akcję dożywiania dzieci i włącza się w akcję likwidowania analfabetyzmu. W latach 1946 – 1949 prowadzone były tu Kursy Oświaty dla Dorosłych, a w roku szkolnym 1948/1950 istniał kurs dla analfabetów i Zespół Dobrego Czytania. Od 1949 r. funkcjonuje nowa nazwa: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego. Funkcję kierownika obejmuje Adam Dec. W latach 1950 – 1951 w murach naszej placówki działa także Szkoła Podstawowa dla Pracujących, zaś od roku 1961 do 1962 - Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Od 1960 r. do 1978 r. szkołą kieruje Włodzimierz Pasymowski. 15 grudnia 1984r. patronem szkoły zostaje ustanowiony Władysław Broniewski..
     Od 16-XI-1978 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Janowie był mgr Krzysztof Komorowski. W latach 1980-1983 szkoła zostaje rozbudowana, w wyniku czego przybywa sala gimnastyczna i trzy izby lekcyjne. Od 1997 r. nasza szkoła należy do grona szkół promujących zdrowie, a 7 października 2003 r. oficjalnie otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Do swego pierwotnego imienia placówka powróciła 1 czerwca 1991 r., kiedy to przywrócono jej imię Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Po reformie oświaty w 1999 r. w budynku szkoły powstaje Gimnazjum, co w połączeniu ze Szkołą Podstawową tworzy Zespół Szkół. Fakt ten spowodował konieczność dalszej rozbudowy i remontu , które miały miejsce w 2002 roku i których efektem jest powiększenie gmachu szkolnego o nowe pracownie (w tym dwie informatyczne) i zmodernizowanie sali gimnastycznej.
             W 2006 r. Dyrektorką szkoły wyłonioną w drodze konkursu zostaje mgr Grażyna Obrębska. W ciągu niecałych dwóch lat piastowania urzędu, przeprowadziła gruntowny remont klas i innych pomieszczeń szkolnych.
     Obecnie szkoła liczy sobie 180 uczniów, 15 członków kadry pedagogicznej, 6 pracowników administracji i obsługi.
     Tradycje szkoły sięgają czasów przedwojennych i są pielęgnowane poprzez różnego rodzaju uroczystości, które podkreślają jej związki z przeszłością i z lokalnym społeczeństwem.

  • Biuletyn informacji publicznej