• WAŻNE!
   Informacje dyrektora o organizacji kształcenia od 1 września 2020 r. kliknij TUTAJ.

    

   INFORMACJA

   1. Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 roku o godzinie 800 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie.

   2. Uczniowie dojeżdżający do szkoły zostaną przywiezieni autobusem szkolnym   ( UWAGA: zmiana godzin przyjazdu i odjazdu autobusu). Uczniowie dojeżdżający do szkoły mają obowiązek zakrywania ust i  nosa ( $ 24 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020r.). W przypadku, gdy ten warunek nie będzie spełniony opiekunka ma prawo nie wpuścić ucznia do autobusu.

   3. Oddziały przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ( kl. I – III) rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 810.

   4. Rodzice i dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej.

   5. Dzieci z klas I – III mają spotkania z wychowawcami w swoich obecnych salach,  kl. I - sala nr 12; kl. II – sala nr 13; kl. III – sala nr 14.

   6. Uczniowie klas IV – VIII spotkania z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych; kl. IV – sala nr 8; kl. V – sala nr 3; kl. VI – sala nr 18; kl. VII – sala nr 16; kl. V III– sala nr 10;

   7. Na spotkaniach omówione zostaną procedury wdrożone w szkole w związku z COVID – 19, wypożyczenie uczniom podręczników i ćwiczeń, sprawy organizacyjne.

                                                                                                                                    Dyrektor szkoły

   Grażyna Obrębska

    

   ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     

    

   ODJAZD

   PRZYJAZD

   MIEJSCOWOŚĆ

   Godz.

   MIEJSCOWOŚĆ

   Godz. (kurs 1)

   Godz.(kurs 2)

   Ryki Borkowo

   7:05

   Ryki Borkowo

   ----

   14:40

   Szemplino Wielkie

   7:25

   Szemplino Wielkie

   13:15

   15:10

   Szemplino Czarne

   7:30

   Szemplino Czarne

   13:10

   15:05

   Zembrzus Mokry Grunt#1

   7:32

   Zembrzus Mokry Grunt#1

   13:08

   15:03

   Rembowo

   7:36

   Rembowo

   13:04

   14:59

   Zembrzus Mokry Grunt#2

   7:40

   Zembrzus Mokry Grunt#2

   13:00

   14:55

    

    

    

   -

    

    

    

    

      

    

    

    

    

    

    

   NASZA SZKOŁA ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA NA DESKACH TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE!

    

    

    

    

    

    

   NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE

   WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE NA STRONIE

   snm.instytutbs.eu 

  • O nas

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
    • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie

    • Szkoła w Janowie została zbudowana w 1938 roku przy udziale lokalnego społeczeństwa i Jednostki Wojskowej w Modlinie.
     Pierwotna jej nazwa brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna trzeciego stopnia im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a jej kierownikiem został Henryk Burdyński.
     Podczas okupacji niemieckiej, od września 1939 r. do stycznia 1945 r. w budynku szkoły kwaterowało wojsko niemieckie i mieściła się w nim Podoficerska Szkoła Piechoty. W tym czasie prawie całkowicie zniszczone zostały meble, wyposażenie oraz biblioteka.
     Po wyzwoleniu Janowa spod okupacji niemieckiej (18-I-1945 r.), pomimo licznych trudności, szkoła niezwłocznie rozpoczyna swoją działalność (luty 1945r.). Kierownictwo nad placówką sprawuje w tych latach Piotr Dylewski. Stopniowo remontowano budynek szkolny i na nowo kompletowano jego wyposażenie.
           Od momentu wznowienia swej pracy, Publiczna Szkoła w Janowie, prowadzi akcję dożywiania dzieci i włącza się w akcję likwidowania analfabetyzmu. W latach 1946 – 1949 prowadzone były tu Kursy Oświaty dla Dorosłych, a w roku szkolnym 1948/1950 istniał kurs dla analfabetów i Zespół Dobrego Czytania. Od 1949 r. funkcjonuje nowa nazwa: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego. Funkcję kierownika obejmuje Adam Dec. W latach 1950 – 1951 w murach naszej placówki działa także Szkoła Podstawowa dla Pracujących, zaś od roku 1961 do 1962 - Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Od 1960 r. do 1978 r. szkołą kieruje Włodzimierz Pasymowski. 15 grudnia 1984r. patronem szkoły zostaje ustanowiony Władysław Broniewski..
     Od 16-XI-1978 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Janowie był mgr Krzysztof Komorowski. W latach 1980-1983 szkoła zostaje rozbudowana, w wyniku czego przybywa sala gimnastyczna i trzy izby lekcyjne. Od 1997 r. nasza szkoła należy do grona szkół promujących zdrowie, a 7 października 2003 r. oficjalnie otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Do swego pierwotnego imienia placówka powróciła 1 czerwca 1991 r., kiedy to przywrócono jej imię Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Po reformie oświaty w 1999 r. w budynku szkoły powstaje Gimnazjum, co w połączeniu ze Szkołą Podstawową tworzy Zespół Szkół. Fakt ten spowodował konieczność dalszej rozbudowy i remontu , które miały miejsce w 2002 roku i których efektem jest powiększenie gmachu szkolnego o nowe pracownie (w tym dwie informatyczne) i zmodernizowanie sali gimnastycznej.
             W 2006 r. Dyrektorką szkoły wyłonioną w drodze konkursu zostaje mgr Grażyna Obrębska. W ciągu niecałych dwóch lat piastowania urzędu, przeprowadziła gruntowny remont klas i innych pomieszczeń szkolnych.
     Obecnie szkoła liczy sobie 180 uczniów, 15 członków kadry pedagogicznej, 6 pracowników administracji i obsługi.
     Tradycje szkoły sięgają czasów przedwojennych i są pielęgnowane poprzez różnego rodzaju uroczystości, które podkreślają jej związki z przeszłością i z lokalnym społeczeństwem.

  • Biuletyn informacji publicznej