• Sposoby wnioskowania o wydanie opinii i orzeczenia