• E-learning - NAUCZANIE PRZEZ INTERNET

     •  

      PLAN ZAJĘĆ (kliknij, aby pobrać)

       

       

      1. Plany zajęć dla poszczególnych oddziałów:

       

      1. Oddziały przedszkolne.
      1. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych obowiązkowego przygotowania przedszkolnego prowadzone są zdalnie w godzinach 10.00 – 12.00.
      2. Zajęcia prowadzą wychowawcy oddziałów przedszkolnych. 
      3. W trakcie zajęć z grupą należy włączyć dwa zajęcia w tygodniu z języka angielskiego
       w wymiarze 20 minut w dniach ustalonych pomiędzy wychowawcą grupy
       a nauczycielem.
      4. Wychowawca oddziału przedszkolnego wskaże rodzicom, w którym dniu tygodnia, po zakończeniu 2 - godzinnego spotkania z wychowawcą przeprowadzona będzie lekcja religii.   
      5. Codzienne zajęcia z dziećmi należy rejestrować i umieszczać w dzienniku elektronicznym Librus Synergia w zakładce „Lekcje”, by dziecko miało możliwość udziału w nich w innym możliwym terminie.

       2. Oddziały I -III

      1. Zajęcia  w edukacji wczesnoszkolnej prowadzone są zdalnie w godzinach ustalonych i uzgodnionych z rodzicami.

      2. Zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie z planem zajęć przedłożonym dyrektorowi szkoły, rodzicom i uczniom. Nie powinno planować się więcej niż 4 godziny jednostek dydaktycznych dziennie z tym, że czas trwania lekcji wynosi 30 minut.

      3. Zajęcia prowadzą wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej.

      4. W trakcje zajęć z grupą należy włączyć dwa zajęcia w tygodniu z języka angielskiego w wymiarze 20 minut w dniach ustalonych pomiędzy wychowawcą klasy a nauczycielem.

      5. Wychowawcy wskażą rodzicom, w którym dniu tygodnia, po zakończeniu zajęć z wychowawcą przeprowadzona będzie lekcja religii.  

      6.  Nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów i jest zalogowany.

      7. Uczeń ma prawo wyłączyć się z lekcji po 20 minut, a w przypadku, gdy potrzebował dodatkowych wyjaśnień, to pozostaje w kontakcie z nauczycielem. Nauczyciel wyłącza się po pływie 45 minut.

      8. Uczniowie, którym dodatkowe wsparcie nie jest potrzebne mają półgodzinna przerwę

      w zajęciach.

      9. Łącznie czas pracy ucznia przy komputerze będzie wynosił: liczba lekcji x 30 minut.

           10. Codzienne zajęcia z dziećmi należy rejestrować i umieszczać w dzienniku elektronicznym Librus Synergia w zakładce „Lekcje”, by dziecko miało możliwość udziału w nich w innym możliwym terminie.

      3. Oddziały IV -VIII

      1. Zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie z planem zajęć z tym, że czas trwania lekcji wynosi 30 minut.

      2. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów i jest zalogowany w klasie.

      3. Uczeń ma prawo wyłączyć się z lekcji po 20 minut, a w przypadku, gdy potrzebował dodatkowych wyjaśnień, to pozostaje w kontakcie z nauczycielem. Nauczyciel wyłącza się po pływie 45 minut.

      4. Uczniowie, którym dodatkowe wsparcie nie jest potrzebne mają półgodzinna przerwę
      w zajęciach.

      5. Łącznie czas pracy ucznia przy komputerze będzie wynosił: liczba lekcji x 30 minut.

      6. Codzienne zajęcia z dziećmi należy rejestrować i umieszczać w dzienniku elektronicznym Librus Synergia w zakładce „Lekcje”, by dziecko miało możliwość udziału w nich w innym możliwym terminie.