• Aktualności

       • Odkrywamy przeszłość dla przyszłości

       • 16.11.2018
       • „Odkrywamy przeszłość dla przyszłości”- projekt realizowany w ramach DZIAŁAJ LOKALNIE 2018
        przez Fundację im. Bolesława i Stefana Gratunik oraz Szkołę Podstawową im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie.

        Głównym celem projektu była integracja społeczności szkolnej i lokalnej do wspólnego działania na rzecz miejscowości, w której żyją. Realizatorom projektu zależało także na uporządkowaniu historycznych miejsc, które są świadkami naszych dziejów, ale też kultury i tożsamości. Nasz projekt zaczęliśmy od jego promocji w środowisku lokalnym. Następnie: realizatorzy projektu, nauczyciele, pracownicy szkoły i Urzędu Gminy w Janowie uporządkowali Cmentarz Żydowski, o którym nie wszyscy wiedzieli, ponieważ zarastały go drzewa i chaszcze. Odgrodzono miejsca pochówku ludności żydowskiej, wkopano tablicę informacyjną i wyczyszczono z mchu macewy oraz znajdujące się na nich napisy z naz

       • Czytaj więcej
       • Lekcja o Funduszach Europejskich V

       • 05.11.2018
       • Akcja edukacyjna „Lekcja o Funduszach Europejskich V” już trwa!

        Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich V”, tym samym znaleźliśmy się w gronie 268 placówek oświatowych z 5 województw Polski Wschodniej biorących udział w tym projekcie!

        W ramach akcji uczniowie klasy 7 mają możliwość uczestnictwa w wyjątkowych zajęciach, przybliżających im świat Funduszy Europejskich. Co świadczy o ich niezwykłości? Przede wszystkim formuła zajęć. Podstawowym materiałem dydaktycznym lekcji jest komiks oraz film animowany. Komiks nosi tytuł „Fundusze Europejskie – Z nimi wszystko jest możliwe” i przedstawia historię Olka, niepełnosprawnego chłopca, który sądzi, że nie poradzi sobie w „zewnętrznym” świecie, poza swoim mieszkaniem oraz jego koleżanki Julki – nowej sąsiadki, która namawia chłopca na wzięcie udziału w szkolnej wycieczce. Wyjazd z kl

       • Czytaj więcej
       • Szkoła dialogu

       • 05.11.2018
       • 22-23.10.2018 roku uczniowie klas: VII SP i III Gimnazjum uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Szkołę Dialogu z Warszawy. Warsztaty prowadzone przez doświadczonych edukatorów są częścią programu edukacyjnego, mającego na celu zapoznanie uczniów z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. W trakcie zajęć ich uczestnicy są zaznajamiani z rolą, jaką Żydzi odegrali w tworzeniu lokalnej historii, która przez współczesne pokolenie jest mało znana. Młodzież uczestnicząca w spotkaniach( następne 22-23.11.2018r.) tworzy własny projekt. Uczniowie, podzieleni na zespoły samodzielnie poznają i rekonstruują lokalne dziedzictwo żydowskie, upamiętniając historię Żydów w Janowie.

       • Czytaj więcej
       • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

       • 22.10.2018
       • Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski J. Piłsudskiego są pełnoprawnymi uczniami. 15 października 2018r. złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez dyrektor szkoły p. G. Obrębską. Wzniosły charakter spotkania uświetniło wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu oraz program artystyczny przygotowany przez dzieci.

       • Czytaj więcej
  • O nas

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
    • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie

    • Szkoła w Janowie została zbudowana w 1938 roku przy udziale lokalnego społeczeństwa i Jednostki Wojskowej w Modlinie.
     Pierwotna jej nazwa brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna trzeciego stopnia im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a jej kierownikiem został Henryk Burdyński.
     Podczas okupacji niemieckiej, od września 1939 r. do stycznia 1945 r. w budynku szkoły kwaterowało wojsko niemieckie i mieściła się w nim Podoficerska Szkoła Piechoty. W tym czasie prawie całkowicie zniszczone zostały meble, wyposażenie oraz biblioteka.
     Po wyzwoleniu Janowa spod okupacji niemieckiej (18-I-1945 r.), pomimo licznych trudności, szkoła niezwłocznie rozpoczyna swoją działalność (luty 1945r.). Kierownictwo nad placówką sprawuje w tych latach Piotr Dylewski. Stopniowo remontowano budynek szkolny i na nowo kompletowano jego wyposażenie.
           Od momentu wznowienia swej pracy, Publiczna Szkoła w Janowie, prowadzi akcję dożywiania dzieci i włącza się w akcję likwidowania analfabetyzmu. W latach 1946 – 1949 prowadzone były tu Kursy Oświaty dla Dorosłych, a w roku szkolnym 1948/1950 istniał kurs dla analfabetów i Zespół Dobrego Czytania. Od 1949 r. funkcjonuje nowa nazwa: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego. Funkcję kierownika obejmuje Adam Dec. W latach 1950 – 1951 w murach naszej placówki działa także Szkoła Podstawowa dla Pracujących, zaś od roku 1961 do 1962 - Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Od 1960 r. do 1978 r. szkołą kieruje Włodzimierz Pasymowski. 15 grudnia 1984r. patronem szkoły zostaje ustanowiony Władysław Broniewski..
     Od 16-XI-1978 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Janowie był mgr Krzysztof Komorowski. W latach 1980-1983 szkoła zostaje rozbudowana, w wyniku czego przybywa sala gimnastyczna i trzy izby lekcyjne. Od 1997 r. nasza szkoła należy do grona szkół promujących zdrowie, a 7 października 2003 r. oficjalnie otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Do swego pierwotnego imienia placówka powróciła 1 czerwca 1991 r., kiedy to przywrócono jej imię Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Po reformie oświaty w 1999 r. w budynku szkoły powstaje Gimnazjum, co w połączeniu ze Szkołą Podstawową tworzy Zespół Szkół. Fakt ten spowodował konieczność dalszej rozbudowy i remontu , które miały miejsce w 2002 roku i których efektem jest powiększenie gmachu szkolnego o nowe pracownie (w tym dwie informatyczne) i zmodernizowanie sali gimnastycznej.
             W 2006 r. Dyrektorką szkoły wyłonioną w drodze konkursu zostaje mgr Grażyna Obrębska. W ciągu niecałych dwóch lat piastowania urzędu, przeprowadziła gruntowny remont klas i innych pomieszczeń szkolnych.
     Obecnie szkoła liczy sobie 180 uczniów, 15 członków kadry pedagogicznej, 6 pracowników administracji i obsługi.
     Tradycje szkoły sięgają czasów przedwojennych i są pielęgnowane poprzez różnego rodzaju uroczystości, które podkreślają jej związki z przeszłością i z lokalnym społeczeństwem.