• Nasz profil

     • Izba Pamięci im. mjr. Stefana Gratunika

     • Szkolna Izba Pamięci im. mjr. Stefana Gratunika jest miejscem pamiątek historycznych i stanowi bardzo ważny element dziedzictwa kulturowego (materialnego i duchowego),  zawiera także ślady – świadectwa przeszłości naszej miejscowości i regionu. To miejsce ciekawe, kryjące wiele zagadek i historii związanych z naszymi przodkami, ich pracą, działalnością społeczną, kulturą, religią, obrzędami i  zwyczajami. Izba Pamięci ma być celem lekcji historycznych i miejscem, do które nasi uczniowie i społeczność lokalna będą odwiedzać z sentymentem.

      Znajduje się tu wiele ciekawych eksponatów otrzymanych od rodziny Gratunik i mieszkańców gminy Janowo. Wśród nich są kroniki szkolne. Pierwsza pochodzi z roku 1949. Patrząc na pożółkłe, postrzępione na brzegach karty, zapełnione ciekawym tekstem i opatrzone fotografiami z tamtych czasów wspominamy czasy beztroskiego dzieciństwa, młodości, kolegów i przyjaciół oraz naszych pierwszych nauczycieli. Wielu z tych osób nie ma już z nami. Szkoła od pierwszych dni pracy tętniła życiem,  nie gorzej, niż obecnie, chociaż na pewno było to w tych "chudych" latach o wiele trudniejsze. Wszystkie ważne wydarzenia związane z opisane są przez autorów kroniki bardzo skrupulatnie: przygotowywania  do kolejnych świąt: rodzinnych i szkolnych, jakie wiersze i piosenki wykonały dzieci podczas różnych uroczystości, wystrój pomieszczeń, itp.

      Zebrano tu książki prof. Ryszarda Juszkiewicza. Na ich kartach znajdziemy wiele ciekawych informacji dotyczących Północnego Mazowsza, lokalnych bohaterów i ich walki w obronie Ojczyzny. Miłośnicy poezji w wierszach ludowej poetki, pochodzącej z Iwan- p. Barbary Krajewskiej odnajdą min. piękno naszej przyrody. Wspomnienia p. Stanisławy Karaś przybliżają zapomniane zwyczaje i obrzędy związane z nasza gminą, trudne lata wojny i okupacji, przedwojenna działalność szkoły i przedszkola w Janowie.

      Wiele ciekawych informacji znajduje się w replikach gazet, wydawanych na początki XIX wieku i podczas II wojny światowej. W szklanych gablotach znajdują się ordery, odznaczenia wojskowe, różne legitymacje mieszkańców Janowa.

      Zachęcamy osoby, mające w domu jakiekolwiek pamiątki historyczne, do przekazywania ich na rzecz szkoły, posłużą one  przyszłym pokoleniom.

      Izbę Pamięci można zwiedzać w każdy poniedziałek od godz. 13.20 do 14.20. Zapraszamy.

      Kącik Pamięci

      „ Szczęśliwy jest naród, który zna swoja historię”- pod takim hasłem została przygotowana w Zespole Szkół w Janowie wystawa eksponatów związanych z życiem mieszkańców Janowa i okolic.

      Ekspozycja jest początkiem większego przedsięwzięcia- Kącika Pamięci. Uczniowie chcą ocalić od zapomnienia wiedzę i dorobek materialny naszej Małej Ojczyzny i zebrać go w jednym miejscu, dostępnym dla każdego zainteresowanego.

      Zachowanie poszczególnych elementów naszego dziedzictwa kulturowego, to ważny czynnik rozwoju lokalnego, powód do zadowolenia, a także w pewnym sensie i dumy z miejsca, w którym dorastamy i żyjemy. Ziemia Janowska to nie tylko piękne krajobrazy, czyste powietrze, ale też kultura i tożsamość, która zanika wraz ze starszym pokoleniem.

      Młodzież z naszej szkoły stara się pamiętać o przeszłości, przygotowując uroczystości patriotyczne.

      Od kilku lat nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach patriotycznych, przygotowują albumy

      o naszej gminie, przeprowadzają wywiady z mieszkańcami.

      Każdy może zaznaczyć swój wkład w tworzenie dziedzictwa kulturowego Ziemi Janowskiej.

      Gromadzenie informacji w odbywać się będzie w następujących formach: jako darowizny

      i zapisy na rzecz biblioteki przy Zespole Szkół w Janowie, użyczenia, pozwolenia na kopiowanie, rejestrację informacji przez ich właścicieli w postaci pamiętników, notatek, wywiadów

      i zapisków.

      Wszystkich, którzy chcą włączyć się w organizację i wyposażenie Kącika Pamięci w materiały historyczne

      z a p r a s z a m y do biblioteki szkolnej od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 15.00.

      Zapraszamy także do galerii http://szkolajanowo.edupage.org/album/?#gallery/123

      ARTUKUL_Izba_pamieci__styczen(1).docx

      Alfabet_patriotyczny.docx